3. GRUPA POSZUKIWAWCZO-RATOWNICZA

KRAKÓW (EPKK) - POLSKA